Fiskeribiologi
 
 

En verden under vandet...

Fisk er fascinerende skabninger. Alene det faktum, at de lever og trives i det selvsamme vand, vi andre kan drukne i, bør aftvinge respekt! Hvordan gør de det, og hvordan påvirkes de af omgivelserne og vores skalten og valten med vandmiljøet?

Det er ting som disse, du vil kunne læse meget mere om på disse sider. Det er sider, der kræver nogen fordybelse, da indholdet er rent fagligt. Som uddannet fiskeribiolog kan man kun blive deprimeret over myndighedernes ligegyldighed over for miljøet. Ind imellem kan jeg også blive lidt deprimeret over, hvor få lystfiskere der egentlig interesserer sig for miljøet. Deprimeret, for det er jo netop et sundt vandmiljø, der er afgørende for, om vi kan dyrke vor fritidsinteresse - lystfiskeriet.

Og lad det være sagt med det samme: Der er ikke mange landmænd blandt denne sides læsere... Er der endelig én, kan du være sikker på, at han er økologisk!

Mig, dig og dyrene (2013)

I denne artikel finder du en lille trilogi over miljøet - over det enestående og intime samspil mellem dyr og mennesker. Og over den tåbelige administration, vi leverer af miljøet over og ikke mindst under vandet.I seng med fjenden? (2013)

Friluftsrådet har igen i år offentliggjort, hvad det har brugt sine mange millioner kroner fra Tipsmidlerne på. Helt i toppen ligger Danmarks Sportsfiskerforbund med et tilskud på 2,3 millioner kroner.Sportsfiskeriets Hus (2013)

Danmarks Sportsfiskerforbund fylder 75 i år, og alt tyder på, at man vil kunne fejre dette med indvielsen af Sportsfiskeriets Hus til 10 mio. kroner. Men ikke alle er enige med DSF i dets dispositioner.Hvis jeg var statsminister... (2013)

Vi har sikkert alle ind imellem tænkt, hvordan det hele ville være, hvis vi selv var statsminister. Hvis vi enerådigt kunne bestemme udviklingen. Hør her, hvordan en gæv islænding ville gribe det an.Solunar teorien (2013)

Alle lystfiskere har spekuleret over, hvorfor fiskene pludselig bider. Eller hvorfor de ikke gør. Amerikaneren John Alden Knight har tænkt videre og mener, at det er sol og måne, der styrer fiskene...Fisk og farver (2013)

Nogle tror, at fisk ikke kan se farver. At de er primitive og farveblinde skabninger. Imidlertid er de ofte bedre til at se farver, end vi mennesker er. I hvert fald meget bedre end tyren, der slet ikke kan se rødt!Fisk og smerte (2013)

Gør det ondt på fisken, når den får en krog i munden? Og er det i så fald synd for den? Det er spørgsmål, som har beskæftiget såvel fiskere som forskere i mange år. Facts er der imidlertid meget få af.Randzonerne (2012)

Da den tidligere regering ophævede braklægnings-ordningen, var det en katastrofe for dansk natur. Nu er det den netop vedtagne randzonelov, der skal genoplive dansk natur.Nationalpark Lillebælt (2012)

Dansk landbrug spænder ben for danske nationalparker. Danmarks Naturfredningsforening har derfor stillet forslag om en ny marin nationalpark. Læs rapporten fra Dansk Videncenter for Sportsfiskeri.Rugekasser til skoleklasser (2012)

Den fisketegnsfinansierede fiskepleje hader dem: Rugekasser. Kunstige klækkebakker placeret decentralt ude i vandløbene, så ørrederne ser dagens lys ude i naturen og ikke inde i et dambrug.Et hotspot går koldt (2012)

Læs den spændende historie om Dyvig-Mjels området på Nordals, hvor afvandede søer er blevet genskabt. Havørrederne er der stadig, omend ikke i nær samme grad som tidligere...Det er tangen, der tæller! (2012)

Tang er ikke kun noget, man bander over, når krogen har sat sig fast. Tang er ikke til at undvære for fiskene, der bor og spiser her. Og tang er mad til millioner og måske fremtidens brændstof!H2O (2012)

De færreste tænker over det, men vand er et fantastisk stof med forunderlige egenskaber. Vi drikker af det, bader i det og hælder skidt i det. Og fiskene? De lever i det - hele livet og helt uden at drukne...Invasive arter: Sortmundet kutling (2012)

Den er næsten sort, og det ser sort ud for dens foretrukne byttedyr. Den sortmundede kutling har på rekordtid indtaget de brakke syddanske farvande, hvor den hærger blandt de intetanende rejer...Invasive arter: Skarven (2012)

Danmark er fristed for den forhadte mellemskarv. Men hvorfor er den egentlig totalfredet? Ny forskning tyder på, at skarven slet ikke er naturligt hjemmehørende, men blot endnu en invasiv art!Invasive arter: Chatonella (2012)

I foråret 2011 mødte vi flere steder i Østdanmark en kedelig gammel kending fra Vestkysten. Det er algen Chatonella, der er kendt som årsag til “rødt tidevand”, der dræber fiskene.Invasive arter: Vandremuslingen (2012)

Den lever op til sit navn og har efterhånden koloniseret mange danske vandsystemer. Nu er turen kommet til Gudenåen, hvor det synlige resultat er klart vand. Men er det nu også er en fordel?Invasive arter: Dræbergoplen (2012)

Den har allerede hærget i Sortehavet, hvor fiskeriet er en skygge af sig selv. Og nu er den stærkt på vej frem herhjemme, hvor den også rydder op i havets zooplankton - andet led i fødekæden.Invasive arter: Svovlormen (2012)

Den kom fra Nordamerika med vand i skibenes ballasttanke, og den trives i Danmark. I flere fjorde har den allerede fortrængt de hjemlige orme. Og så fremmer den produktionen af giftig svovlbrinte...Invasive arter: Havkolera (2012)

Det er ikke kolera, men symptomerne er de samme. Havkolera er en infektion, som er knyttet til varmt vand. Med stigende havtemperaturer er det første danske dødsfald allerede registreret...UV jagt - anskydningerne (2012)

UV jagt har været totalforbudt i Tyskland siden 1970‘erne. Nu har tyske sportsdykkere opdaget den gratis UV jagt langs de danske kyster. Natjagten finder de “faszinierend”...UV jagt - lystfiskeri eller krybskytteri? (2011)

Bølgerne går ind imellem højt i debatten om det rimelige i blændende lys til UV natjagt efter havørred. Hør, hvad den tidligere formand for UV jagtsektionen i Dansk Sportsdykkerforbund mener.Coelacanthen (2011)

En levende forstening er den blevet kaldt. “Den blå fisk” er et almindeligt kendt kælenavn for “coelacanthen”, som videnskaben kalder vor padlefinnede forbindelse til fortiden.Ichtyosaurus (2011)

Ti meter lang og med skarpe, diamantformede tænder. Det var, hvad badegæsterne risikerede at møde, hvis de tog sig en svømmetur i det lune havvand for 250 millioner år siden...Miljøvalget (2011)

Folketingsvalget 2011 var mere klart end nogensinde. Efter ti år med en miljøfjendsk regering stod valget mellem miljø på den ene side - og flere skattelettelser på den anden. Begge dele fås ikke.Fjorddøden (1997)

En dag sidst i august 1997 afgik den første hele danske fjord, Mariager Fjord, ved kvælningsdøden. Kvalt af kvælstof fra landbrug. Men her i 2012 bestemmer dansk landbrug stadig dansk miljøpolitik...

Læs flere artikler om fiskeribiologiwww.ulnits.dk:© 2011 Steen Ulnits - Skytten 116 - 8920 Randers NV - tlf. 23 32 89 88 - mail: steen@ulnits.dk

Webdesign: steen@ulnits.dk